Drošība pirmajā vietā

“Eternit Baltic” drošība ir pirmajā vietā – mēs darām visu iespējamo, lai visi mūsu darbinieki atgriežas mājās sveiki un veseli, bez savainojumiem.

Safety first
Safety first

Mēs paļaujamies uz oficiālo vadlīniju kopumu, veidojot drošības standartus un vadlīnijas. Vienlaikus koncentrējamies uz katra atsevišķā mūsu darbinieka pienākumiem. Tas ir skaidri pausts mūsu drošības devīzē: “Drošība ir izšķiroši svarīga, tas atkarīgs no tevis un manis.” Mūsu darbinieki visā pasaulē ir pieņēmuši šo principu. Bieži vien mūsu drošības devīze ir viena no pirmajām lietām, ko viņi ierauga, ierodoties darbā.

Safety first 2
Safety first 2

Iekārtu drošība Pašlaik uzlabojam mūsu iekārtu drošību atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai par iekārtām. Pat tad, ja šīs iekārtas izmanto ārpus Eiropas, mēs pārliecināmies, ka katrā mūsu rūpnīcā tiek ievērotas visstingrāko noteikumu prasības, lai garantētu mūsu darbiniekiem augstu drošības pakāpi.

Procedūra – esam izveidojuši stingru drošības procedūru, kura ir izšķiroši svarīga, lai izvairītos no negadījumiem. Mēs ieguldām līdzekļu daudzās drošības programmās un apmācības kursos, lai nodrošinātu to, ka šī procedūra kļūst par ikdienas kārtību.

Rīcība – mēs paaugstinām izpratnes līmeni par to, kā visiem saglabāt modrību. Atbildīga rīcība rāda labu piemēru pārējiem. Turklāt veicinām konstruktīvas atgriezeniskās saites veidošanos. Mudinām mūsu darbiniekus ziņot par visām nedrošajām situācijām un gandrīz notikušajiem negadījumiem.

Atrodiet pārdošanas partneri

Atrodiet mūsu partneru atsauksmes

Lejupielādējiet dokumentus

Jūs varat atrast visus dokumentus šeit.
Dokumenti